غرفه سازی

تبریک نوروزی هیئت مدیره گروه یسنا بمناسبت نوروز ۱۳۹۶

تبریک نوروزی هیئت مدیره گروه یسنا بمناسبت نوروز ۱۳۹۶

سال نو و بهاری نو را، فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن میبینم!

 

گروه معماری و غرفه سازی یسنا، سالی پر از شور و نشاط و پر روزی برای همه دوستانی که در سال گذشته و سالهای پیش از آن افتخار همکاری با ایشان را داشته ایم آرزومند است.

هیئت مدیره گروه معماری یسنا
نوروز ۱۳۹۶ خورشیدی