غرفه سازی

ساخت غرفه شرکت ناتاوست شیمی در نمایشگاه دام و طیور ۹۴

ساخت غرفه شرکت ناتاوست شیمی در نمایشگاه دام و طیور ۹۴

ساخت غرفه شرکت ناتاوست شیمی در نمایشگاه دام و طیور ۹۴ توسط شرکت مهندسین مشاور تیرگان به متراژ ۲۴ متر مربع واقع در سالن میلاد B 31