غرفه سازی

سی و پنجمین نمایشگاه GITEX 2015 جیتکس دبی ۱۸ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵

سی و پنجمین نمایشگاه GITEX 2015 جیتکس دبی ۱۸ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵

سی و پنجمین نمایشگاه GITEX دبی ۱۸ تا ۲۲ اکتبر  ۲۰۱۵ آغاز به کار خواهد نمود ، شرکتهایی که نیاز به غرفه سازی در این نمایشگاه را دارند می توانند از توانایی گروه مهندسین مشاور یسنا در نمایشگاههای برون مرزی هم استفاده نمایند.