ششمین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت

ششمین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت

شرکت تیرگان در حال آماده سازی و ساخت غرفه شرکت صحت گستر جهت حضور در نمایشگاه جانبی ششمین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و
جراحی پلاستیک صورت در مرکز همایش های رازی دانشگاه ایران می باشد.

۱۲۱۹۵۹۴۵_۴۳۹۸۷۶۵۴۹۵۴۳۲۷۷_۸۹۰۳۳۹۶۵۵۷۹۴۶۰۶۴۵۵۴_n

به امید توفیق روز افزون این شرکت در ارائه خدمات نوین پزشکی

کیوان افشین جو

مدیر عامل