غرفه سازی

ششمین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت

ششمین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت

شرکت تیرگان در حال آماده سازی و ساخت غرفه شرکت صحت گستر جهت حضور در نمایشگاه جانبی ششمین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و
جراحی پلاستیک صورت در مرکز همایش های رازی دانشگاه ایران می باشد.

۱۲۱۹۵۹۴۵_۴۳۹۸۷۶۵۴۹۵۴۳۲۷۷_۸۹۰۳۳۹۶۵۵۷۹۴۶۰۶۴۵۵۴_n

به امید توفیق روز افزون این شرکت در ارائه خدمات نوین پزشکی

کیوان افشین جو

مدیر عامل

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.