• کانتر ایرانسل در مجتمع لاله پارک تبریز
  • غرفه ناتاوست شیمی
  • TRX World
  • شرکت داروگستر
  • کالای دندانپزشکی مارلیک
  • شرکت Borcelik ترکیه
  • غرفه کره جنوبی
  • Comment Miner
  • Eurotec – Iranplast 2017
  • غرفه صحت گستر صدرا

غرفه سازی نمایشگاهی