چک لیست حضور در نمایشگاه

اطلاعات نمایشگاه (اجباری)

نام نمایشگاه:
تاریخ نمایشگاه:
محل برگزاری:

مشتری (اجباری)

نام شرکت/موسسه/سازمان:
فرد رابط:
سمت:
تلفن:
فکس:
تلفن همراه:
وب سایت:
پست الکترونیک:
نشانی:

موقعیت غرفه (اجباری)

محل غرفه:

شماره سالن:
متراژ:
ابعاد: ×

نوع غرفه:

VIP:

نوع:

تعداد:
فضا (متر مربع):
تعداد نفر:

CIP:

نوع:

تعداد:
فضا (متر مربع):
تعداد نفر:

میز اطلاعات

تعداد میز:
تعداد نفر هر میز:

رنگ سازمانی

تجهیزات مورد نیاز

تعداد آب سردکن و آب گرمکن:

تعداد یخچال:

تعداد تلویزیون/DVD:

توضیحات