غرفه سازی

چک لیست حضور در نمایشگاه

  اطلاعات نمایشگاه (اجباری)

  نام نمایشگاه:
  تاریخ نمایشگاه:
  محل برگزاری:

  مشتری (اجباری)

  نام شرکت/موسسه/سازمان:
  فرد رابط:
  سمت:
  تلفن:
  فکس:
  تلفن همراه:
  وب سایت:
  پست الکترونیک:
  نشانی:

  موقعیت غرفه (اجباری)

  محل غرفه:

  شماره سالن:
  متراژ:
  ابعاد: ×

  نوع غرفه:

  VIP:

  نوع:

  تعداد:
  فضا (متر مربع):
  تعداد نفر:

  CIP:

  نوع:

  تعداد:
  فضا (متر مربع):
  تعداد نفر:

  میز اطلاعات

  تعداد میز:
  تعداد نفر هر میز:

  رنگ سازمانی

  تجهیزات مورد نیاز

  تعداد آب سردکن و آب گرمکن:

  تعداد یخچال:

  تعداد تلویزیون/DVD:

  توضیحات