غرفه سازی

غرفه سفارت ایتالیا

توضیحات:

دسته بندی:
غرفه سازی

ساخت غرفه بخش بازرگانی سفارت ایتالیا و ۲۱ شرکت ایتالیایی در یک مجموعه بصورت تیپ در نمایشگاه کشاورزی مشهد در تاریخ ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط گروه مهندسین تیرگان.