غرفه سازی

شرکت ایرانسل - خزرشهر ۱۳۹۴

توضیحات:

کارفرما
 شرکت ایرانسل
تاریخ
 خزرشهر ۱۳۹۴
دسته بندی:
غرفه سازی, پزشکی و دندانپزشکی

 

غرفه شرکت ایرانسل در ورودیه مجتمع تجاری پرشیا واقع در منطقه توریستی خزرشهر مازندران، از مجموعه سفارشات این شرکت به گروه مهندسین مشاور یسنا.