بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی | غرفه سازی، طراحی و ساخت غرفه، غرفه سازی نمایشگاه، گروه معماری و غرفه سازی یسنا