غرفه سازی

غرفه شرکت LATECH الکامپ ۹۴

توضیحات:

کارفرما
 شرکت فن آوری لاجورد تکوین (Latech)
تاریخ
 23 آذر 1394
دسته بندی:
غرفه سازی

طراحی و ساخت غرفه شرکت فن آوری لاجورد تکوین (Latech) در نمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۴ توسط شرکت مهندسین مشاور تیرگان